Condicions de venta

Les condicions següents s’apliquen a persones que compren entrades a la pàgina web del Can Sala.

 1. Utilització de mitjans de comunicació electrònics. Els usuaris de la plataforma de venda en línia a què accedeix des del lloc web del Can Sala estan familiaritzats amb els mitjans de comunicació electrònics i coneixen els riscos de seguretat de dades lligats a la seva utilització. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquests mitjans electrònics únicament duna manera jurídicament acceptable.
 2. Adquisició duna entrada. En comprar una entrada, el comprador accepta les disposicions corresponents a la seguretat, l’accés i els reglaments suplementaris relatius a la visita al centre: les entrades es poden adquirir únicament mitjançant la utilització del lloc web oficial. Així mateix, el comprador és conscient que en el cas que aquests reglaments no siguin respectats, se li denegarà l’accés al centre sense cap indemnització. Així mateix, els usuaris declaren disposar de la capacitat legal necessària per vincular-se a les presents condicions generals de venda, així com per utilitzar i, si escau, contractar a través del lloc web, de conformitat amb aquestes. Pel que fa a aquestes, els usuaris declaren conèixer-les, entendre-les i acceptar-les en la seva totalitat. Els usuaris declaren que tota la informació subministrada en el curs de la utilització d’aquest lloc web, i en especial, en el curs del procés de venda de compra d’entrades és certa, veritable, completa i precisa.
 3. Ús de les entrades
 • ÉS IMPRESCINDIBLE PRESENTAR L’ENTRADA IMPRESA PER A L’ACCÉS AL PARC.
 • Aquesta entrada és vàlida únicament per a la prestació indicada i serà objecte de verificació als accessos al parc.
 • Un cop validat no podrà ser utilitzat amb posterioritat. Si voleu sortir i tornar a entrar al recinte caldrà preguntar les condicions en atenció al client abans d’abandonar el recinte.
 • Aquesta entrada proporciona accés directe al parc sense bescanvi previ a Taquilla en la data o període de validesa que s’hi descriu.
 • Les entrades no són reemborsables, ni acumulables amb altres promocions o descomptes.
 • En cas que es produeixi una compra errònia, la possibilitat de canvi o devolució estarà condicionada a les polítiques de canvis i reemborsaments que apliqui a cada proveïdor.
 • Si l’usuari comet algun tipus d’error en adquirir una determinada tipologia d’entrades (per exemple, adquireix entrades reduïdes en lloc d’entrades normals, etc.) haurà d’efectuar el canvi oportú a les taquilles del parc i abonar, si escau, la diferència de preu que hi hagués. Per a aquest canvi, es prendrà com a referència el preu oficial de venda al públic (PVP) de l’entrada general d’accés al parc i no el preu de venda anticipada d’entrades que figuri a la web, l’usuari haurà d’abonar la diferència de preu, quan escaigui.
 • Podrà ser requerida acreditació d’edat o el seu DNI a l’accés al parc per verificar-ne la identitat i poder accedir-hi. En cas d’adquisició d’entrades amb preu reduït (jove, aturat, jubilat, discapacitat, …), s’haurà d’acreditar amb el certificat o document que justifiqui aquesta condició a les taquilles, per poder accedir al parc.
 • Conserveu la vostra entrada en un lloc segur i protegiu-la contra el vostre deteriorament, especialment el codi de barres.
 • Qualsevol duplicat d’aquesta entrada està prohibit i és cancel·lada pel sistema d’accessos del parc després d’acceptar una única entrada amb aquest codi.
 • Qualsevol còpia o manipulació serà bloquejada pel sistema i en conseqüència podrà ser perseguida per la legislació vigent. PROHIBIDA LA SEVA VENDA.
 • L´adquisició de l´entrada implica l´acceptació de les normes d´ús del parc.
 • Dret aplicable. Aquest contracte està sotmès exclusivament a la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions, seran competents els jutjats i/o tribunals segons la legislació aplicable.